Vilkår og betingelser

Ved køb af et værdibevis via druk.dk accepterer du disse generelle betingelser:

Det er samarbejdspartneren, og ikke druk.dk, der leverer de varer eller tjenesteydelser, som et værdibevis giver adgang til.

Du skal være mindst 18 år for at købe værdibeviser på druk.dk. Ved bestilling af værdibeviser på druk.dk bekræfter du, at du er 18 år eller derover.
Tjenesten udbydes af druk.dk I/S, CVR: 33651872

Bestilling

 • Værdibeviser bestilles online via druk.dk.

 • Ved bestilling angives navn, adresse, e-mailadresse og kontooplysninger

 • Kort efter bestillingen modtages pr. e-mail et bestillingsnummer. Bestillingsnummeret skal bruges ved korrespondance med druk.dk.
 • Betalingen sker først, når tilbuddet er udløbet, og minimum antallet af købere er opnået, hvis der er krav om dette. Såfremt kravet om minimum antal købere ikke opfyldes, kommer der ikke noget salg i stand af værdibeviset, og der sker heller ingen debitering.

 • Salget af værdibeviset kommer først i stand, hvis og når det lykkes druk.dk at registrere betalingen. Skulle betalingen ikke lykkes ved første forsøg (f.eks. fordi den angivne konto ikke eksisterer, ikke har dækning, kreditkortnummeret er forkert, eller kortet har nået kreditgrænsen), kommer salget af værdibeviset heller ikke i stand.

 • Når købet er gennemført vil værdibeviset blive sendt pr. e-mail til den e-mail-adresse, som du angiver i forbindelse med bestillingen. Afsendelsen af værdibeviset sker umiddelbart efter, at betalingen er registreret på vores konto.

 • Værdibevisets kode skal medbringes og kan indløses hos den relevante samarbejdspartner.


Priser

 • druk.dk fastsætter priser for ydelser i henhold til aftalen.

 • Alle anførte priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms.

 • Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl.


Betaling

 • Du kan benytte VISA/Dankort samt andre kort der accepteres af PayPal. Der tillægges ikke gebyr ved kreditkortbetaling.


Indløsning af værdibeviser

 • Alle værdibeviser er forsynet med et unikt. Samarbejdspartneren skal bruge disse kodenumre, når du indløser dit værdibevis.

 • Kopiering af eller manipulering med værdibeviserne er ikke tilladt. Ved tilfælde af mistanke om kopiering eller manipulering forbeholder druk.dk sig retten til at videregive de relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner.

 • Gyldighedsperioden for dit værdibevis er angivet på beviset, og fremgår ligeledes inden du bestiller. Hvis værdibeviset vedrører en vare eller tjenesteydelse som kun udbydes af partneren i en bestemt periode (for eksempel et arrangement/event), vil værdibevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil.

 • Såfremt du ikke kan få dit værdibevis indløst hos en samarbejdspartner, kan du få tilbagebetalt beløbet som du har betalt for værdibeviset fra druk.dk.

 • Hvis du ikke får brugt dit værdibevis inden gyldighedsperioden udløber, kan du få beløbet overført til det kreditkort, som værdibeviset er blevet købt med. Du skal blot henvende dig os til på info@druk.dk.


Fortrydelsesret

 • Som privatkunde har du 14 dages fuld fortrydelsesret, fra den dag du modtager værdibeviset på e-mail. Du har dog ingen fortrydelsesret ved køb af værdibeviser til billetter til f.eks. arrangementer eller events, eftersom billetter er undtaget fortrydelsesretten i henhold til Lov om visse forbrugeraftaler § 17, stk. 2 jf. § 9, stk. 2, nr. 2a.

 • Du skal inden fristens udløb informere os om at du vil fortryde dit køb. Du skal sende en mail med emnet ”Retur” med værdibeviset på info@druk.dk. Husk at skrive oplysninger, der gør det muligt for os at identificere dig: Navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

 • Du behøver ikke at oplyse om, hvorfor du fortryder købet. Såfremt du har gjort brug af fortrydelsesretten i tide og har returneret værdibeviset, vil druk.dk hurtigst muligt tilbagebetale det beløb, som du har betalt for værdibeviset. Vi tilbagefører beløbet til det kreditkort, som værdibeviset er blevet købt med.

 • Det er ikke muligt at fortryde et køb, efter værdibeviset er blevet indløst hos en samarbejdspartner.


Ansvarsbegrænsning og forbehold

 • druk.dk fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra samarbejdspartnerne i forbindelse med indløsningen af værdibeviset.

 • Den vare eller tjenesteydelse, som dit værdibevis giver adgang til, leverer samarbejdspartnerne i eget navn og for egen regning, hvorfor druk.dk ikke er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdspartnernes levering af varen eller tjenesteydelsen, med mindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

 • druk.dk har ingen forpligtelse til at udbetale nogen erstatning for det eventuelle tab, som du måtte lide som følge af (1) at værdibeviset ikke er blevet indløst af samarbejdspartneren, (2) at varen eller tjenesteydelsen ikke svarede til dine forventninger. druk.dk tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på druk.dk.

 • Vi bestræber os på, at druk.dk er tilgængelig på alle tidspunkter, men kan ikke garantere, at sitet til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri. druk.dk kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger af brug af druk.dk, såsom skader på dit computer-system eller tab af data. Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiden, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. Vi fraskriver os ligeledes ansvaret for ethvert for tab forårsaget af, at en bruger har anvendt servicen, uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

 • druk.dk er ikke ansvarlig for indhold fra brugere eller andre tredjeparter på diskussionsfora, personlige sider eller lignende. Ansvaret for, at indholdet ikke strider mod nogen rettigheder eller lovregler, er således brugerens eller den pågældende tredjeparts.


Behandling af personoplysninger

 • Når du køber et værdibevis på druk.dk, registrerer vi de oplysninger, som du afgiver om navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

 • druk.dk er ansvarlig for indsamling og håndtering af data. Det er kun et begrænset antal medarbejdere, der har adgang til dine data. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos druk.dk, skal du rette henvendelse på info@druk.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

 • druk.dk bruger cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og for at sikre en alsidig visning af reklameformater. Til brug herfor registrerer vi udelukkende informationer af teknisk karakter som brugertid, browsertype, IP-numre m.v. Ved alle reklameformater registrerer vi, om du klikker på de leverede annoncer.


Ved fejl eller problemer

 • Opstår der fejl eller problemer med værdibeviset eller indløsningen heraf vil druk.dk hjælpe med at finde en løsning. Du kan i sådanne tilfælde kontakte os på info@druk.dk


Ændring af betingelser

 • druk.dk har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser vil altid fremgå på druk.dk.


Lovvalg og tvister

 • Køb via druk.dk, der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved din brug af internetsiden anerkender du, at enhver tvist mellem dig og druk.dk, vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole.